Ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) her yıl milyonlarca ton atık yaratıyor. AB Direktifi 2000/53/EC (Directive 2000/53/EC – the “ELV Directive”) bu direktifin amacı Ö.T.A.ların çevreye dost bir şekilde sökümünün ve geri dönüşümünün yapılmasıdır. Bu Ö.T.A.ların ve komponentlerinin yeniden değerlendirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüşümü için belirlenmiş amaçları netleştiriyor. Ayrıca yeni araç üretiminde üreticilere tehlikeli maddesiz üretim konusunda baskı yapıyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak bilgi alabilir veya bize ulaşabilirsiniz.

SEDA Team

Avrupa Birliği (AB) ÖTA’lardan dolayı artan kirliliği sınırlandırmayı ve Ö.T.A. ve komoanentlerinin diğer formlarda iyileştirilmesi, geri dönüşümü ve yeniden kullanımını istiyor. Bu iki amacı gerçekleştirmek için AB, Avrupalı araç üreticilerine araçların geri dönüşümünü kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler getirdi.

Eylem Planı

Avrupa Parlamentosu 2000/53/EC Direktifi ve 18 Ekim 2000 Konseyi Ömrünü Tamamlamış Araçlar.

Özet

Bu direktif araçlar ve ömrünü tamamlamış araçlarda uygulanmasında komponentleri ve materyallerini içerir. Özel olarak kapsamı:

 • Yolcuları taşımak için maksimum 9 koltuklu ve en az 4 tekerlekli motorlu araçlar (kategori M1)
 • Mal taşımak için ağırlığı 3,5 tondan fazla olmayan ve en az 4 tekerlekli motorlu araçlar (kategori N1); ve 3 tekerlekli motorlu araçlar

Atık Üretim Sınırlandırması

Bu direktif araçlarda artan atık miktarını azaltmayı amaçlıyor. Bundan dolayı araç üreticilerini ve Avrupa Birliğine araç ithalatı yapanları teşvik ediyor:

 • Yeni araçlarda tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılması
 • Araçların tasarım ve üretiminde yeniden kullanılabilen ve geri dönüştürülebilen malzemeye olanak tanınması
 • Geri dönüştürülebilen materyalin entegrasyonun geliştirilmesi

1 Haziran 2003 tarihinden itibaren araçlarda cıva kullanımı, krom 6+, kadmiyum ve kurşun komponentlerin kullanımı yasaklanmıştır. Bununla birlikte bu maddelerin kullanımı kaçınılamaz ise belli uygulamalarda kullanılabilir (2000/53/EEC Directifinin Ek II’sine bakınız).

Atık Toplama Organizasyonu

Üye devletler araçlarda artan atıklar için toplama sistemleri kuracaklardır. Dahası ÖTA’ların yetkili arıtma tesislerine transferini sağlamalıdır.
ÖTA sahipleri yetkili arıtma tesislerine araçların transferi olduğu zaman yok edilme sertifikasını almalıdır. Bu sertifika tesis tarafından sağlanmalıdır. Bu resmi otoriteler ile aracın kaydının silinmesini sağlar. Maliyetler veya aracın tesise transferindeki parça maliyetlerini araç üreticisi tarafından karşılanır.

Atık arıtımının organizasyonu

Üye devletler Direktifin Ek 1’deki Atık Direktifi gereksinimlerine göre depolama ve arıtımını organize edeceklerdir. Yetkili arıtma tesisleri arıtmaya almadan önce ÖTA’ları sökmeli ve çevreye zararlı komponetleri temizlemelidir.

Atıkların iyileştirilmesi ve yeniden kullanılması önceliği

Öncelik araç komponentlerinin yeniden kullanımı ve iyileştirilmesine (geri dönüşüm, rejenerasyon vs.) verilmelidir. Direktifin amacı yeniden kullanım ve iyileştirmeyi arttırmaktır.

Yeniden kullanım ve iyileştirme oranı (araç ağırlığı ve yıl başına) aşağıdaki oranlara ulaşmalıdır:

 • 85 % 1 Ocak 2006’dan itibaren;
 • 95 % 1 Ocak 2015’den itibaren.

Komponent ve materyalleri tesis söküm bilgileri

Üye devletler üreticilerin komponent kodlama standartları ve materyal kullanımını sağlamalıdır. Bu standartlar çeşitli materyallerin ve komponentlerin identifikasyonu izin vermelidir. Bundan dolayı sökümü kolaylaştırmalıdır.

Komisyon Avrupa Standartları kurulumundan sorumludur. Bunu yaparak komisyon ilgili uluslararası forumlarda çalışmayı dikkate alacaktır. Araç üreticileri pazardaki her bir yeni araç için söküm bilgilerini üretimde vermeleri gereklidir. Bu bilgiler araç pazara girdikten 6 ay içinde üretilecektir.

Uygulama Raporları vasıtası ile Değerlendirme Prosesi

Ekonomik operatörler (üreticiler, distribütörler, sökümcüler vs.) aşağıdaki bilgiler basılmalıdır:

 • Aracın ve komponentlerinin tasarımı (yeniden kullanım ve geri dönüşümü için kapasitesi);
 • ÖTA iyileştirmesi;
 • ÖTA’ların ve komponentlerinin yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve iyileştirilmesi için metotların geliştirilmesi;
 • İyileştirme ve geri dönüşüm prosesinin alanda yapılması

Üye devletler her 3 yılda bir komisyona bu bilgiler temelinde rapor sunulacaktır. Her bir rapor komisyon tarafından hazırlanmış anket formunda olacaktır. Bu anketler, geri kazanım ve dönüşüm sanayi, sökme parçalama, motorlu araç satıcılığı yapısında ve toplama olası değişimleri gözlemek için komisyona olanak sağlayacaktır. 9 ay içinde üye devletlerden raporların alınması ile komisyon bu direktif uygulaması raporunu basacaktır.

Referans: Link

seda elv EU min - ÖTA Düzenlemesi